Program för arbetsorder, projekt och dokumentation

SDF utvecklar branschanpassade program för service- och installationsbranschen inom områdena arbetsorder, projekt och dokumentation. Gör dina kontrollrapporter, egenkontroller, OVK-protokoll, borrprotokoll ute på fältet, direkt i mobilen, surfplattan eller på datorn. På kontoret skapar du offerter, följer upp utfört arbete, både stora entreprenader och mindre servicejobb. Du kan även koppla samman drift- och skötselinstruktioner och kvalitetssystem. Rapporter, så som tidssedlar, löneunderlag och beläggningsgrad hämtas enkelt från SDF Servicesystem. Detta ger dig ett bra orderflöde – från offert till avslutat jobb.

Tekniker med mobil arbetsorder på surfplatta

Arbetsordersystem

Med SDF Servicesystem får du ett snabbt och effektivt orderflöde för att planera, utföra och följa upp service- och installationsjobb. Materialet hämtas från leverantörerna med EDI-koppling och tiden rapporteras in med SDF ServiceOnline. I programmet ingår även det du behöver för att kunna föra en elektronisk personalliggare ute på arbetsplatsen om du är byggherre för ett projekt.

Entreprenadsystem

SDF Entreprenadsystem ger dig full koll på dina projekt – från kalkyl till slutfaktura – med den tydliga översikt som behövs vid större entreprenader och anbudsjobb. Koppla ihop de arbetsorder som ingår i projektet och se hur de har gått mot kalkylen. Då ser du hur ni ligger till mot varje kalkylpunkt.

DU-Instruktioner

Med SDF DU-Instruktioner kan du koppla samman dokumentationen för projekten med färdiga mallar. De aggregat och system som läggs upp i SDF Servicesystem kopplas till mallarna och kan sedan skrivas ut som ett fliksystem och lämnas över snyggt och prydligt i ett fliksystem.

MAKCI Kvalitetssystem

Om du är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ackrediterad för trycksättning med gas kan detta dokumenteras och följas upp med SDF MAKCI. Programmet kan användas för företagsmanual, eller projektmanual för ett strukturerat projektarbete.

Kontakta oss

Slå oss en signal på 031-711 96 30, eller fyll i här så kontaktar vi dig.

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer*

Ditt meddelande

Våra program

SDF Servicesystem – Branschanpassat arbetsordersystem
SDF ServiceOnline – Arbetsorder, och protokoll ute på fältet
SDF KundOnline – Länken mellan kunderna och SDF ServiceSystem
SDF DU-Instruktioner – Mallar och stöd för Drift- och skötselinstruktioner
SDF MAKCI – Verktyg för arbetet med Kvalitetssystem
SDF Riskbedömning – Hjälpmedel vid riskbedömningar
SDF Entreprenadsystem – Stöd för ditt projekt, från offert och kalkyl till uppföljning
SDF Tryckavsäkring – Säkerställer att installationen är hållbar

SDF Servicesystem på mobil, surfplatta och dator