Svensk Dataförvaltning utvidgar lyckosamt samarbete.

Med anledning av det fördjupade samarbetet mellan Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen (KVF) utvidgar nu Svensk Dataförvaltning (SDF) sitt mångåriga rabattavtal med KVF att även gälla SVEPs medlemmar. Avtalet gäller samtliga branschanpassade programvaror från SDF som KVFs medlemmar har tillgång till.

Programvarorna, unika i sin specialanpassning till kyl- och värmepumpbranschen har successivt tagits fram och utvecklats i tätt samarbete mellan bransch och SDF sedan 1989.

Programserien som idag används av en majoritet av kyl & värmepumpsföretag är:
SDF SERVICESYSTEM – Enkelt och effektivt administrationsverktyg
SDF SERVICEONLINE – Åtkomst till arbetsorder, kontrollrapporter och protokoll ute på fält
SDF KUNDONLINE – Låter kunden ha full kontroll över sin anläggning
SDF DU-INSTRUKTIONER – Underlättar arbetet med drift- och underhållsinstruktioner
SDF MAKCI – Förenklar arbetet med Kvalitetsystem
SDF RISKBEDÖMNING – Hjälpmedel vid riskbedömningar
SDF ENTREPRENADSYSTEM – När projekten börjar bli stora
SDF BERÄKNING TRYCKAVSÄKRING – Säkerställer en hållbar installation

För mer information om programmen går det bra att läsa på vår hemsida eller ringa till Mikael ”Mecken” Jonsson på 031-711 96 30