COVID-19 och läcksökning, vad rekommenderas?

Läs Per Jonassons rekommendationer:

”Vi har tidigare kunnat meddela att serviceföretag i flera fall haft problem att kunna genomföra periodiska läckagekontroller. Baserat på information från många av er medlemmar i SKVP kan vi bara konstatera att detta är ett mycket snabbt ökande bekymmer.

Kontakter i frågan har tagits med Naturvårdsverket som meddelat att de har för avsikt att utkomma med riktlinjer hur man kan och bör agera. Både för installatörer/serviceföretag, operatörer/anläggningsägare och tillsynsmyndigheter (kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor).

Läs mer


Utbildning – Årsrapportering och regler

Utbildning – Årsrapportering och regler

Vill ni lära er mer?

I februari kommer vi på Svensk Dataförvaltning att hålla utbildningsdagar. Dessa dagar är till för de personer som använder SDF ServiceSystem i sitt arbete, men alla är givetvis välkomna. Då det är begränsat antal platser på dessa utbildningar är det först till kvarn som gäller. Vi tar max 12 personer per dag.

Läs mer