BRANSCHER 2017-03-08T14:54:59+00:00

Program för service och installation

Alla våra program är utvecklade tillsammans med företag i branschen såsom kylföretag, elfirmor, ventilationsbolag, installations- och serviceföretag. Har du speciella behov anpassar vi även programvaran efter just din verksamhet.

Kyla

Genom ett tätt samarbete med branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har vi sedan 1989 varit lika självklara som manometerstället. Mecken har stor erfarenhet av kylbranschen och har arbetat som allt mellan kyltekniker och servicechef.

Med program från SDF kan du göra all dokumentation för kyla – från anmälan till årsrapport. Vi har utvecklat färdiga mallar för drift- och underhållsinstruktioner och kvalitetsmanualer som finns redo att fyllas i med hjälptexter anpassade för alla typer av anläggningar.

 • Från anmälan till årsrapport
 • Färdiga mallar för drift- och skötselinstruktioner
 • System för kvalitetssäkring
 • KylaVärme-modul med kontrollrapporter och köldmediestatistik
 • Utvecklat i samarbete med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
 • Rapportering via telefon eller surfplatta med SDF ServiceOnline
 • Avtalsmodul för fakturering enligt entreprenadindex
 • SDF Kvalitetssystem MAKCI för ackreditering enligt SWEDACs normer
 • Planering och schemaläggning
 • Anläggningsregister
 • Aggregatsregister med kyldata
 • Rapportering enligt F-gasförordningen
 • Serviceprotokoll och egna checklistor
Kyltekniker med manometerställ

Elektriker med multimeter

El

Ute på plats fyller du enkelt i egenkontroll och riskbedömning. Protokollen kan du enkelt redigera själv och även skapa egna protokoll och checklistor. Protokollen går att sätta som tvingande, så jobbet inte går att slutföra innan egenkontrollen är gjord.

När du hämtar ut material hos din grossist, så hämtas materialet till arbetsordern via EDI från de vanligaste leverantörerna. Det enda som behöver kompletteras är den arbetade tiden och materialet från bilen. Det material som inte gick åt skickas smidigt till en lagerorder, där materialet enkelt kan hämtas till nästa jobb.

Importera dina kalkyler från El-vis elkalkyl till SDF Entreprenadsystem som underlag för offert.

 • Följesedlar med EDI
 • Import från Elvis El-kalkyl
 • Egenkontroll
 • Statistik med verksamhetsöverblick
 • Planering och schemaläggning
 • Anläggningsregister
 • Aggregatregister
 • Orderhantering
 • Serviceprotokoll och checklistor
 • Körjournal
 • Artikelregister
 • Prissättning med materialgrupper och E-nummer
 • Avtalshantering (Avtalsmodul)

Ventilation

Hos kund fyller du enkelt i OVK-Protokoll och kan skicka till kunden, direkt från din telefon eller surfplatta.
SDF Servicesystem lagrar information om fastigheter, ventilationssystem och reservdelar.

Har du lagt till filter och kilrep i återkommande besök, får du med dig en beställningslista.

 • Anläggningsregister
 • OVK-protokoll
 • Beställningslista inför återkommande besök
 • Statistik med verksamhetsöverblick
 • Planering och schemaläggning
 • Anläggningsregister
 • Aggregatregister
 • Orderhantering
 • Serviceprotokoll och checklistor
 • OVK-protokoll
 • Körjournal
 • Artikelregister
 • Prissättning med materialgrupper
 • Avtalshantering (Avtalsmodul)
Servicetekniker med surfplatta

Stående tekniker med surfplatta

Service/Installation

Oavsett vad du servar, installerar eller underhåller så fungerar SDF Servicesystem och SDF ServiceOnline för ett effektivt orderflöde.

 • Effektivt orderflöde
 • Egna checklistor
 • Artikelregister
 • Statistik med verksamhetsöverblick
 • Planering och schemaläggning
 • Anläggningsregister
 • Aggregatregister
 • Orderhantering
 • Serviceprotokoll och checklistor
 • Körjournal
 • Artikelregister
 • Prissättning med materialgrupper
 • Avtalshantering (Avtalsmodul)

Borr

Som borrentreprenör fyller du i utfört arbete, antal borrade meter och använt material. Borrprotokollet fylls i och lagras tillsammans med arbetsordern för en full dokumentation. Borriggarna kan läggas upp för att följa historiken samt utförd service.

Har du ett ekonomisystem kopplar vi ihop oss för ett smidigt flöde från order till faktura.

 • Borrprotokoll
 • Egna protokoll
 • Fakturaunderlag
Servicetekniker med surfplatta