Bättre likviditet med snabb och stabil faktureringsprocess

En snabb och stabil faktureringsprocess ger bättre likviditet och sparar både tid och pengar.

Här följer fem tips för en snabb och stabil faktureringsprocess

  1. Rapportera digitalt i tid

Rapportera utfört arbete direkt i din mobil ute hos kund. På så vis slipper du hantering av arbetsorder på papper som ska matas in när det finns tid över. Eftersom du slipper räkna ihop tiden vid slutet av månaden blir det också en mer korrekt rapportering av tid. Tänk på att det är enkelt att glömma och man brukar sällan komma ihåg i efterhand…

 

  1. Gör leverantörsfakturor till kundfakturor

När du fakturerar vidare material, läs in leverantörsfakturan som orderrader på din arbetsorder med korrekt påslag. Underlaget hamnar i ert ekonomisystem och kan faktureras vidare så fort arbetet är klart.

 

  1. Håll koll på orderstocken

Är jobbet klart eller inte? Om du håller koll på när jobbet utfördes på din arbetsorder hittar du enkelt kostnader som kan faktureras vidare. Är det ett långtgående projekt kanske det finns möjlighet att skicka en delfaktura. Låt inte din arbetsorder bli liggande med kostnader!

 

  1. Koppla ihop system

När du använder flera program i din fakturerings- och löneprocess gäller det att programmen är väl integrerade med varandra för att slippa manuell handpåläggning. Om dina program inte är integrerade har SDF lösningarna.

 

  1. Visa vad du behöver kontrollera

Ibland har man flera hundra rader med material och det kan vara svårt att kontrollera att allt verkligen stämmer. I vårt system kan rader med för låg täckningsgrad markeras och du får god hjälp med att se vad du behöver kontrollera extra. Lägg tid på att rätta fel istället för att missa order där du tar för lite betalt. Resten av prissättningen kan automatiseras.

 

Om du behöver hjälp att få en effektiv faktureringsprocess, hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

Fakturera-snabbare-web