KALENDER 2018-03-27T11:54:15+00:00

Kalender

2018

Januari
16 Utbildning Kyla, Göteborg – Fullbokat
17 Utbildning Kyla, Göteborg – Fullbokat
18 Utbildning SDF, Göteborg – Fullbokat
23 Utbildning Kyla, Göteborg – Fåtal platser kvar
24 Utbildning Kyla, Göteborg – Fåtal platser kvar

April
10 Nordbygg, Stockholmsmässan
11 Nordbygg, Stockholmsmässan
12 Nordbygg, Stockholmsmässan
13 Nordbygg, Stockholmsmässan
26 Visma Integrationsmässa, Göteborg