Pga Coronaviruset är Norsk Kylteknisk Möte inställt!

Norskt Kyltekniskt Möte

Vi kommer att medverka på Norskt Kyltekniskt Möte i Trondheim den 19-20 mars.

Denna mässa arrangeras i Trondheim av Norsk Kylteknisk Förening och är en av de viktigaste mötesplatserna för branschen i Norge.
Det kommer finnas möjlighet att lyssna på många olika föreläsningar, bland annat om vatten som köldmedium, ny spännande teknologi samt bli uppdaterad på myndighetskrav.

Lisa Leganger, från Miljödirektoratet, kommer att prata om F-gas regelverk och tillsyn och vi kommer att finnas till hands under båda dagarna för att svara på frågor samt visa vad SDF arbetsorderprogram kan göra för att underlätta hanteringen av bland annat köldmedier i vardagen.

Gå gärna in på https://www.tekna.no/kurs/norsk-kjoleteknisk-mote-2020-39350/ för att se hela programmet.

 

Bildresultat för Norsk Kjøleteknisk Møte 2020