PRODUKTER 2017-03-08T14:52:38+00:00

Branschanpassade program

På SDF har vi utvecklat program för service- och installationsbranschen sedan 1989, med samma mål i dag som då: allt vi erbjuder ska vara så enkelt och effektivt att arbeta med som möjligt. Vill du läsa mer om respektive program? Då är det bara att gå in på våra produktsidor.

Servicesystem

Ett effektivt arbetsordersystem med anläggningsregister, protokoll och checklistor. SDF Servicesystem innehåller branschunika anpassningar för Kyla, Vent och El, men fungerar även för andra branscher inom service- och installation. Läs mer om SDF Servicesystem.
Produktfodral SDF Servicesystem

ServiceOnline

Din mobila länk ut till fältet. Fyll enkelt i arbetsorder, protokoll, körjournal och personalliggare direkt i surfplattan, mobilen eller datorn. Tiden som rapporteras används som löneunderlag, samtidigt som dina anställda får koll på hur de nyttjat sin tid. Läs mer om SDF ServiceOnline.
Produktfodral SDF ServiceOnline

KundOnline

En portal där kunden själv kan skapa felanmälan samt se pågående arbeten och historik på sina anläggningar. Med SDF KundOnline är det enkelt för dig och din kund att dela checklistor och dokument med varandra. Läs mer om SDF KundOnline.
Produktfodral SDF KundOnline

Entreprenadsystem

Ett projekthanteringssystem som ger stöd från offert och kalkyl till planering och projektuppföljning. Läs mer om SDF Entreprenadsystem.
Produktfodral SDF Entreprenadsystem

DU-Instruktioner

En smidig lösning för att skapa drift- och underhållsinstruktioner för Kyla, Vent och VVS. Med mallar och hjälptexter får du enklare och snabbare klart pärmen. Läs mer om SDF DU-Instruktioner.
Produktfodral SDF DU-Instruktioner

Kvalitetssystem MAKCI

Ett program för att skapa och underhålla Kvalitetssystem enligt ISO och ackreditering. Läs mer om SDF MAKCI.
Produktfodral SDF MAKCI

Riskbedömning

Riskanalys och inventering utförs enligt AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) och PED (Tryckluftsutrustningsdirektivet). Läs mer om SDF Riskbedömning.
Produktfodral SDF Riskbedömning