Entreprenadsystem 2017-03-14T20:18:48+00:00

SDF Entreprenadsystem

Med SDF Entreprenadsystem får du en tydlig överblick över din projekthantering. Programmet är gjort för projektstyrning, och hjälper dig från kalkyl och offert till projektuppföljning.

Projekthantering med tydlig överblick

Grunden i SDF Entreprenadsystem är en lista där du enkelt kan följa alla dina projekt med kund- och leverantörsfakturor. Skulle du t.ex. ligga efter med faktureringen så lyser projektet rött, och alla projektets relevanta nyckeltal syns direkt på startskärmen. Dessutom får du en tydlig översikt över TB och TG, vilka du även kan se kopplade till arbetade timmar.

Så här sker projektflödet

När du arbetar i SDF Entreprenadsystem sker flödet i flera steg. Du kan själv anpassa programmet efter den metod du använder i dag, eller arbeta enligt följande standardsteg:

  1. Skapa en kalkyl i en eller flera nivåer – kopiera från mall eller skapa ny
  2. Med kalkylen som underlag, skicka en offert till kunden
  3. När kunden godkänt offerten övergår kalkylen till projekt
  4. Till projektets kalkylrubriker kopplas en arbetsorder för uppföljning

Tidsplanering med Gantt-schema

När du skapar en kalkyl i SDF Entreprenadsystem kan du även skapa ett Gantt-schema. Det gör att du kan planera projektets olika delar efter tid samt skicka beställningsunderlag med färdiga artikellistor till dina leverantörer. Vi berättar gärna mer om hur SDF Entreprenadsystem kan gynna dig i just ditt arbete. Det är bara att kontakta oss här på höger sida.

Upparbetade kostnader syns direkt

SDF Entreprenadsystem delar databas med SDF Servicesystem och SDF ServiceOnline. Det innebär att allt dina tekniker skriver in på arbetsordrar som är kopplade till projektet direkt syns i projektredovisningen. En arbetsorder behöver heller inte vara åtgärdad – med SDF Entreprenadsystem kan du skicka delfakturor innan arbetsordern är klar och då få ett bättre kassaflöde.

Uppföljning mot kalkylrubriker

Kalkylen som du gjort i början av projektet består ofta av flera rubriker med beräknade kostnader och intäkter. Under projektets gång kan du koppla inkommande leverantörsfakturor, kostnader på arbetsorder och skickade kundfakturor till kalkylrubrikerna. Då kan du få en bra uppföljning per kalkylrubrik, och tydligt se hur projektet faktiskt har gått.

Vill du komma igång?

Eller kanske veta mer om hur SDF Entreprenadsystem skulle passa på just ditt unika företag? Ta gärna kontakt med oss, så förklarar vi hur du kan få ut det mesta av våra program. Med 25 år i branschen har vi på SDF lång erfarenhet av att vägleda företag inom bl.a. service och installation till effektiv och trivsam projektuppföljning.

  1. Fyll i dina uppgifter i formuläret.
  2. Vi hör av oss till dig.
  3. Vi hjälper dig att komma igång, så du använder SDF på bästa sätt.

Kontakta oss

Slå oss en signal på 031-711 96 30, eller fyll i här så kontaktar vi dig.

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer*

Ditt meddelande

SDF Entreprenadsystem

Skärmbild av SDF Entreprenadsystem, program för projekthantering