Visma 2017-11-13T09:31:49+00:00

Visma integration

Vi har lång erfarenhet av att koppla ihop våra program med de program du använder från Visma. Detta ger dig ett effektivt och trevligt arbetsflöde.

Arbetsflöde

Arbetsflödet utgår oftast från SDF, där du lägger upp kunder, projekt, artiklar och tider. Dessa skickas sedan till det program du använder från Visma. Det går även att vända på flödet, så det börjar i Visma. Detta går vi gärna igenom tillsammans med dig.

Arbetsorder blir faktura

När arbetsordern är klar i SDF Servicesystem med ROT, tid och material, så skickas den för fakturering till det program du använder från Visma. I Visma skapas sedan fakturan, det kan vara en delfaktura, som sedan skickas med vanligt brev eller elektroniskt med Visma AutoInvoice.

Läs in leverantörsfakturor på orderrader

Om du läser in leverantörsfakturor från ett EFH-system eller Visma AutoInvoice kan de kopplas till projekt. Dessa leverantörsfakturor läses sedan in som orderrader i SDF Servicesystem. Då ser du enkelt vilka kostnader du har på arbetsordern och kan vidarefakturera dessa på kundfakturan. Leverantörsfakturan kan även importeras till SDF Entreprenadsystem för en tydlig projektredovisning.

Lönetransaktioner

Den arbetstid som registrerats på arbetsorder i SDF ServiceOnline läser du in till Visma Lön som sedan skapar löneunderlaget. Genom att registrera tiden direkt på arbetsordern behövs inte separata tidrapporter, vilket underlättar arbetet både på kontoret och ute på fältet.

Program från Visma

Följande program har koppling mellan SDF och Visma, för att kopplingen skall fungera behöver du beställa integrationsmodul från Visma.

Kontakta oss

Slå oss en signal på 031-711 96 30, eller fyll i här så kontaktar vi dig.

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer*

Ditt meddelande