MAKCI – Kvalitetssystem 2017-03-14T20:21:07+00:00

SDF MAKCI

Med SDF MAKCI skapar du kvalitets- och företagsmanualer. Programmet kan användas för internkontroll och har funktioner för både projekt- och företagsdokumentation, vilket behövs på ett service- eller installationsföretag.

Levande kvalitetsdokument

För att företagsmanualer, ISO-certifieringar och andra kvalitetsdokument ska vara till nytta behöver de vara uppdaterade. Underlagen för dina kvalitetsdokument utgår från anställningsregister, utbildningsplaner och utrustningslistor, vilket innebär att du inte behöver uppdatera manualen när du anställer ny personal. Istället lägger du enkelt upp den anställde som vanligt i anställningsregistret, så är företagsmanualen uppdaterad utan att du behöver ändra på flera ställen.

Egna kvalitetsdokument och rutiner

Utöver kvalitets- och företagsmanualer har du säkert andra viktiga dokument och rutiner. Dessa kan enkelt läggas in i SDF MAKCI, uppdelat i flera flikar. Då har du all dokumentation om hur rutinerna och administrationen ska skötas på ett och samma ställe, med tillgång till register för en levande dokumentation.

Hjälptexter för ISO9001 och ISO14001

I programmet ingår mallar och hjälptexter för kvalitetssystem ISO9001 och miljöledningssystem ISO14001. Med SDF MAKCI får du handledning i vad som bör ingå och exempeltexter att utgå ifrån. Förutom hjälptexter ingår även flera blanketter med uppgifter från övriga system, som t.ex. utbildningsplan och utrustningslistor. Detta är ett stöd för återkommande kontroller av verktyg och kontrollinstrument, som t.ex. luftflödesinstrument för ventilation, manometerställ för kyla och personlig skyddsutrustning.

Hjälptexter för Ackreditering SWEDAC

Om du är eller ska bli ackrediterad för trycksättning med gas så finns det flera kontroller som behöver göras, samt en manual som behöver upprättas. Detta finns det stöd för i programmet. I SDF MAKCI ingår även flera rapporter för de rutiner som behöver följas upp.

Internkontroll och avvikelserapporter

Skulle en avvikelse uppstå i någon del av arbetet, som t.ex. ett fel på en leverans eller ett handhavandefel ute på arbetsplatsen, kan du rapportera in det direkt på fältet med hjälp av SDF ServiceOnline. När du sedan arbetar med kontroll av kvalitetsmanualen följs avvikelserna upp mot de uppsatta målen, för att få en bra internkontroll.

Hör gärna av dig

Att arbeta med ackreditering och ISO kräver en hel del arbete. Hör gärna av dig till oss så berättar vi hur du kan göra för att det inte ska kännas så.

  1. Fyll i dina uppgifter i formuläret.
  2. Vi hör av oss till dig.
  3. Vi hjälper dig att komma igång, så du använder SDF på bästa sätt.

Kontakta oss

Slå oss en signal på 031-711 96 30, eller fyll i här så kontaktar vi dig.

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer*

Ditt meddelande

SDF MAKCI - Kvalitetssystem

SDF MAKCI – Kvalitetssystem