Servicesystem 2017-03-23T09:23:44+00:00

SDF Servicesystem

Grunden till effektiv ärendehantering ligger i arbetsordersystemet. Här samlas den tid och det material som läggs ned på dina arbeten. Detta blir sedan underlaget för vidare fakturering, lön och uppföljning av ekonomi och produktivitet. Det ger dig en tydlig struktur och överblick över dina arbetsorder.

Snabbt och smidigt orderflöde

En effektiv orderhantering innebär att du ska behöva göra så lite som möjligt under arbetsorderns gång. Har beställaren en gång i tiden sagt sitt beställningsnummer kan du lägga in det på personen i SDF Servicesystem, så att det kommer med på varje order som skapas. Då undviker du fel på arbetsordern och slipper därför arbetet med att skapa och skicka kredit. På så sätt får du ett bra kassaflöde, med ett program som till och med trevligt att arbeta i. Ett effektivt arbetsordersystem är trots allt ett av dina viktigaste verktyg.

Branschanpassade checklistor

Använder du checklistor på arbetsplatsen? Kraven på dokumentation blir högre och det är därför viktigt att ha ordning på all information. Med SDF Servicesystem skapar du enkelt egna checklistor som hör ihop med arbetsordern – t.ex. egenkontroller, riskanalys och avvikelserapport. Eller varför inte en checklista för arbetsavslut? Då kan du smidigt kontrollera så att allt är städat och att kunden är nöjd med arbetet.

Det finns även branschanpassade checklistor, med extra tyngd på kyla och ventilation. Några av de protokoll och checklistor som ingår i branschmodulerna är:

 • Underlag för registerföring (Kontrollrapport) – Kyla
 • Årsrapport enligt f-gasförordningen – Kyla
 • OVK – Vent
 • Luftflödesprotokoll – Vent
 • SGU:s Brunnsprotokoll – Borr

Anläggningsregister med objekt, aggregat, system

Arbetar du med utrustning som finns på arbetsplatsen? Då sparar du enkelt den informationen i SDF Servicesystem. Du kan t.ex. lägga upp dina kylaggregat med köldmedier, ventilationsaggregat med kilrep och fläktar, eller ett elskåp med komponenter. Detta ger ett komplett aggregatregister.

Flexibel prissättning

Det finns många sätt att prissätta en arbetsorder. Du använder kanske flera olika metoder beroende på arbetets omfattning och typ av kund? I SDF Servicesystem utgår du ifrån artikelregistret, och priserna läser du snabbt in till programmet. I programmet används prisbilder på kund, anläggning eller arbetsorder. Detta för att du ska kunna prissätta med olika metoder och få ett så snabbt flöde som möjligt. Några prissättningsmetoder i SDF Servicesystem är:

 • Netto plus påslag
 • Brutto minus rabatt
 • Eget försäljningspris
 • Avvikande rabatt/påslag beroende på materialgrupp

Delfakturering med A conto

Om arbetsordern sträcker sig över en längre tid kan du arbeta med A conto-fakturering (delbetalning). Med SDF Servicesystem lägger du upp fakturaraderna direkt på arbetsordern, vilket ger dig en tydlig överblick över TB/TG. Arbetsorderns resultat beräknas sedan mot fastpris eller beräknad intäkt.

Redovisa pågående arbeten

Arbetar du med successiv vinstavräkning? Med SDF Servicesystem kan du fylla i beräknade kostnader på arbetsordern under hela faktureringstiden, och då få en rapport över de upparbetade kostnaderna på dina pågående arbeten. Med successiv vinstavräkning kan du jämföra ditt resultat mellan olika perioder.

Koppla ihop med de program du redan använder

Du har kanske redan har program för bokföring, fakturering, leverantörsfakturor och körjournal? Då finns goda möjligheter för dig att koppla ihop dem med SDF Servicesystem. Här kan du läsa mer om vilka program du kan koppla ihop.

Var med och förbättra programmet

Utan våra kunders smarta idéer hade vi på SDF inte kunnat utveckla nya funktioner. Har du ett moment som du ofta gör och som du känner borde effektiviseras? Hör av dig till oss, så kan vi bolla fram en smart lösning som gör att du kan arbeta effektivare.

Kontakta oss

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att snabbt och enkelt komma igång.

 1. Fyll i dina uppgifter i formuläret.
 2. Vi hör av oss till dig.
 3. Vi hjälper dig att komma igång, så du använder SDF på bästa sätt.

Kontakta oss

Slå oss en signal på 031-711 96 30, eller fyll i här så kontaktar vi dig.

Ditt namn*

Din epost*

Ditt telefonnummer*

Ditt meddelande

SDF Servicesytem

SDF Servicesytem