Checklistor anpassade för dig

Skapa enkelt branschanpassade checklistor, som kontrollrapporter, OVK, luftflödes- och brunnsprotokoll. Eller använd vårt smidiga verktyg för att upprätta egna checklistor kopplade till olika arbetsordrar.

Boka kostnadsfri demo

Protokoll och checklistor

Verktyget möter dagens höga krav på dokumentation, framför allt får du hjälp att hålla ordning på olika typer av information, som i SDF program samlas på ett och samma ställe.
En checklista eller ett protokoll kopplas till en arbetsorder, en arbetsplats, ett system eller en maskin, truck, skrivare, sprinkler eller liknande.
Du lägger till bedömningspunkter och fält för noteringar. Båda dessa går att göra tvingande.

Koppla en checklista till ett återkommande besök av något slag för att säkerställa att arbetet utförs enligt överenskommelse med kunden.
Vill kunden signera är det bara att aktivera den funktionen för just den checklistan.

Branschanpassade checklistor finns. Underlag för registerföring, årsrapport enligt F-gasförordningen, OVK, luftflödesprotokoll, SGU:s Brunnsprotokoll med flera.

Skapa egna checklistor som fylls i ute på fältet via din arbetsorder, tillexempel besöksprotokoll, igångkörningsrapport, egenkontroller, riskanalys och avvikelserapport.

Samla alla icke godkända punkter från samtliga checklistor, på order, till en åtgärdslista. Skriv ner förslag på åtgärd och eventuellt kostnadsförslag och maila direkt till kund.

Ange regler per checklista, till exempel att ej färdig ifylld checklista inte går att klarmarkeras eller att en viss checklista skall signeras.

Boka en kostnadsfri demo