Så blir du bättre på resursplanering

När ett företag växer ter det sig ganska naturligt att man behöver ha bättre koll på sin planering. Stora kunder har högre krav och man behöver dessutom kunna vara flexibel om något akut dyker upp. Behovet av en central planering och en gemensam syn på det aktuella läget ökar. Arbetar man med service behöver resursplaneringen vara både planerad och flexibel.

Här följer fem tips för en bättre och väl fungerande resursplanering

  1. Sluta gå på magkänsla – börja rapportera

Första hindret att komma över är att faktiskt skriva in allt som ska göras och planerat. Först när det är gjort kommer resursplaneringen fungera.

När allt är inskrivet i systemet får man en gemensam bild över företagets projekt. Kanske finns det någon som har mer att göra och någon annan som har mindre? När man väl får en överblick på det som ska göras, kan man flytta över resurser från ett projekt till ett annat och det finns dessutom utrymme att göra ombokningar innan det är för sent.

 

  1. Gemensam bild över läget

Om arbete sker över olika avdelningar är det bra att det finns en gemensam bild över arbetsbelastning och planering. På så vis har man bra koll på om en avdelning är överbelastad och en annan avdelning har för lite att göra.

 

  1. Påminn kunden om att du kommer

Skicka ut ett meddelande till kunden med en påminnelse om ert planerade besök. På så sätt minskar risken att du kommer till en dörr där ingen öppnar. Du slipper åka i onödan.

 

  1. Tänk på avståndet och gör allt på en gång

Färgkoda jobben efter zon eller område och få en snabb överblick över vart jobben utförs. Teknikerna ser om det finns fler jobb i närheten som kan utföras under samma dag. Man slipper onödiga resor och restiden minimeras. Positivt för den som utför jobbet såväl som för miljön.

 

  1. Rapportera i tid för bättre uppföljning

Om man tar för vana att rapportera sin tid i direkt anslutning till arbetet, blir oftast resultatet bättre än om man väntar till långt efter jobbet är avslutat. Har du rapporterat rätt tid – i tid – kan du också följa upp debiteringsgraden och se resultat.

 

Behöver du ett bra verktyg för planering? Välkommen att höra av dig för en demo. Vi hjälper dig!

Resursplanering-web