Planera i stunden

Planera, utför och slutför din arbetsorder direkt på stående fot – på din mobil, surfplatta eller dator. Överblivet materialet lägger du enkelt in på en lagerorder. Du skapar smidigt protokoll och checklistor.

Boka kostnadsfri demo

Schemaläggning

Låt schemaläggningen ske när det passar dig och dina medarbetare bäst. Oavsett om det råkar vara i bilen, på kontoret eller hos kunden. Eftersom verktyget är digitalt sker allt på dina villkor.

Fördela arbetet till den person som passar bäst för jobbet.

Gruppera arbetsorder och uppdrag på typ av jobb. Till exempel akut, service och montage.

Kategorisera anställda och välj vilken grupp du vill se i kalendern.

Bestäm vilken dag och tidpunkt som jobbet ska utföras.
Dra och släpp för att ändra tidpunkt eller dag.

Boka en kostnadsfri demo