DMH_2014_2_Omslag_artikel

Läs om oss i senaste numret, 2014 #2, av DMH – Den Moderna Hantverkaren.
Vi kommer även att stå i DMHs monter Mobila Kontoret AG:52 under Nordbygg, som komplement till vår vanliga monter i A24:50.