Tips och råd för en smidigare inventering

Nytt år innebär för många företag en ny inventering och företag är skyldiga att genomföra inventering enligt skattelagstiftningen en gång om året. Men förutom att se att man bokfört korrekt, ger en regelbunden inventering också en överblick över hur det går för företaget och om något blivit skadat eller stulet. Det finns inga bestämmelser för när inventeringen ska ske, men kanske är det lämpligast under sista dagen i räkenskapsåret. Och för att undvika onödig stress under årets sista dagar gäller det att planera sin inventering. Här följer fem tips för att din inventering ska bli så lyckad som möjligt.

  • Var förberedd. Bokför utleveranserna innan inventeringen och placera dem på en annan plats. Se över lagerplatserna och säkerställ att ytan som ska inventeras är lättillgänglig och välstädad. Gör en inventeringsinstruktion till dem som ska hjälpa till med inventeringen för att underlätta arbetet. Det är också bra eftersom om någon blir sjuk och en annan person ska rycka in och hjälpa till med inventeringen. Gör inventeringslistor över hur ditt lager är uppbyggt och utse en inventeringsansvarig.
  • Markera det som räknats och hjälp varandra. Medarbetare som brukar ansvara för en viss del av lagret, bör också vara ansvarig för denna del när det är dags för inventering. Använd samma enhet och sätt en markering på artiklar, hyllor och fack som är räknade. För över resultatet till ditt lagersystem så snabbt som möjligt för att undvika eventuella missar. Om du räknar och din kollega matar in värdet i ekonomisystemet är det bra om ni byter arbetsuppgifter med varandra efter stund.
  • Sammanställ och kontrollera. Gå igenom utfallet när du sammanställt per inventeringsdatum i ditt ekonomisystem. Om du upptäcker något som inte verkar stämma, ta dig tid att gå igenom och försök att hitta felen.
  • Utvärdera. När du inventerat är det viktigt att gå igenom och se över prissättningen. Därefter kan du utvärdera.
  • Skriv ut lagervärdeslista/lagerintyg. När inventeringen är klar ska ett lagerintyg skrivas under av lageransvarig. Detta gör för att verifiera att allt har gått rätt till och därefter ska det sparas för revision.

 

Inventeringen är viktig så tänk på att avsätta tillräckligt med tid för att minska stress och minimera fel. Oavsett hur strukturerat du arbetar och hur väl förberedd du är när det är dags för inventering, är det viktigt med en programvara som ger dig rätt stöd. Kontakta oss på SDF så berättar vi mer.

emmy_180515_0433_WEBB

© Emmy Jonsson