Förberedelse inför utskick

Läs om nyheterna i SDF MAKCI och förenkla kvalitetsarbetet i alla dina kvalitetssystem.
I MAKCI finns även nya exempelprojekt samt uppdaterade blanketter enligt ISO/IEC 17020:2012 m.fl.


Jakob håller just nu på för fullt och förbereder utskicket som ska vara hos er i början av nästa vecka.