Smidig hantering av arbetsorder

Hantera varje arbetsorder på samma sätt. Skapa olika prissättning, dela upp faktureringen, fyll i checklistor och koppla ihop arbetsordern med ditt ekonomiprogram.

Boka kostnadsfri demo

Arbetsorder

Arbetsordern är det underlaget du har för din fakturering. Här finns all information tillgänglig och samlad. Exempelvis lägger du in löner och all uppföljning av projekten i arbetsordern. Här samlar du all den tid som dina medarbetare har lagt ner i arbetstid, liksom alla utgifter under ett projekt eller löpande arbete, i form av material eller liknande.

Du ser vilka arbeten som ska utföras samt de avslutade arbetsordrarna. Du får en bra överblick gällande pågående arbeten och det är lätt att se till att blir klar i rätt tid. Alla fakturor för avslutade arbeten skickar du sedan iväg direkt genom att du kopplar ihop SDF arbetsorderprogram med ditt ekonomiprogram.

Att använda arbetsordern ger dig en klar och tydlig struktur, samt en bra överblick.

Så vad gör arbetsorder så smidigt och tryggt?
Med arbetsorder från oss på SDF får du inte bara ett perfekt digitalt stöd, utan även allt du behöver för att kunna göra ditt jobb på bästa sätt! Du får full koll helt enkelt!

Du kan prissätta på ditt eget sätt. Ta del av valmöjligheterna du får genom att du själv kan välja att använda; netto plus påslag, brutto minus rabatt eller ett eget försäljningspris.
Du kan prissätta på olika sätt till olika fakturamottagare.
Läs mer om prissättning här.

Om det är önskvärt kan du dela upp faktureringen. Det går att delfakturera och lägga upp en kontoplan.
Vid fast pris jobb, lägg in delfakturaraderna direkt på arbetsordern och på det sättet få en tydlig överblick över ditt täckningsbidrag eller din täckningsgrad.

Du kan knyta checklistor till en arbetsorder, en maskin eller anläggning.
Välj om du vill använda färdiga branschanpassade checklistor eller skapa egna. Till exempel kan du göra dina egenkontroller och riskanalyser. Avvikelserapport och åtgärdslista kan skapas direkt från arbetsorder ute på plats.
Läs mer om checklistor här.

Arbetsorderprogrammet fungerar ihop med alla dina andra program. Du kan koppla ihop det med bland annat programmet för bokföring, fakturering, lönehantering eller leverantörsfakturor och körjournal.
Läs mer om tidsrapportering här.

Vi på SDF har en tydlig filosofi. Vi skapar bra arbetsverktyg som ska anpassas för dig, inte tvärtom. Detta har vi med oss i allt vi gör. Till exempel behöver du inte olika appar eller program när du använder våra tjänster. Du hittar det du behöver i mobilen, datorn eller på surfplattan. Allt anpassat efter vad du behöver arbeta med för stunden. Vårt verktyg ger dig en mobil arbetsorder med översikt över pågående och avslutade arbetsorder.

Svensk dataförvaltning AB bildades 1989. Flera av våra kundrelationer sträcker sig så långt som 30 år tillbaka. Kontinuiteten är oerhört viktig för oss, långsiktigheten innebär att vi kan förstå våra kunder på djupet och alltid anpassa oss efter era behov.
Du kan hitta mer information om oss på SDF och kan läsa mer om vårt sätt att arbeta under fliken Filosofi. Vill du dessutom vill veta mer om vad andra tycker om oss kan du kika under fliken Kundröster.

Boka en kostnadsfri demo