Smidig hantering av arbetsorder

Hantera varje arbetsorder på samma sätt. Skapa olika prissättning, dela upp faktureringen, fyll i checklistor och koppla ihop arbetsordern med ditt ekonomiprogram.

Boka kostnadsfri demo

Arbetsorder

Arbetsordern är underlaget för fakturering, löner och uppföljning av dina projekt. Här samlar du all den tid som dina medarbetare har lagt ner, liksom utgifter i form av material. På så sätt får du både en tydlig struktur och överblick.

Prissätt ditt eget sätt: Netto plus påslag, brutto minus rabatt, eget försäljningspris med mera.

Dela upp faktureringen. Lägg själv upp fakturaraderna direkt på arbetsordern och få en tydlig överblick över TB/TG.

Färdiga branschanpassade checklistor. Eller skapa egna checklistor, till exempel egenkontroller, riskanalys och avvikelserapporter.

Fungerar ihop med dina andra program, till exempel för bokföring, fakturering, leverantörsfakturor och körjournal. Kontakta oss för att veta vilka

Boka en kostnadsfri demo