Sätt priset på dina villkor

Låt prissättningen ske på dina villkor, utifrån vad som passar bäst i ditt projekt. Det kan till exempel vara frågan om netto plus påslag, brutto minus rabatt, eget försäljningspris och avvikande rabatt.

Boka kostnadsfri demo

Automatisk prissättning

Här får du hjälp att prissätta på en rad olika sätt, utifrån prisbilden när det gäller kund, anläggning eller arbetsorder. Detta för att kunna prissätta med olika metoder och ge dig ett så snabbt flöde som möjligt. Möjliga prissättningar är till exempel:

Netto plus påslag.

Brutto plus påslag minus rabatt.

Eget försäljningspris.

Avvikande rabatt/påslag beroende på typ av material.

Boka en kostnadsfri demo