Borr

Som verksam i borrbranschen är du förstås fullt medveten om vilken central roll som korrekt dokumentation spelar. Vi har full förståelse och insyn i de villkor och krav som kringgärdar din verksamhet, och har anpassat våra verktyg för att möta dessa krav.

Borr

Som verksam i borrbranschen är du förstås fullt medveten om vilken central roll som korrekt dokumentation spelar. Vi har full förståelse och insyn i de villkor och krav som kringgärdar din verksamhet, och har anpassat våra verktyg för att möta dessa krav.

Rätt dokumentation i varje projekt

Att dokumentera arbetet på rätt sätt när du borrar är förstås väldigt viktigt. För att arbetet ska utföras på rätt sätt, för att du ska kunna jobba på ett effektivt sätt, och för att du ska få ekonomi i varje jobb.

Tack vare våra branschanpassade verktyg kan dina medarbetare fylla i utfört arbete, antal borrade meter och det material som har förbrukats. Borrprotokollet fylls i och lagras tillsammans med arbetsordern för en full dokumentation.

Borriggarna kan läggas upp för att följa historiken samt utförd service. Och har du ett ekonomisystem kan du få ett smidigt flöde, från order till faktura.

Borrprotokoll.

Egna protokoll.

Fakturaunderlag.

Boka en kostnadsfri demo