El

Med våra verktyg blir det lättare att lyckas med ditt arbete inom elbranschen. När dina tekniker befinner sig ute på jobb kan de till exempel enkelt fylla i egenkontroll och riskbedömning.

El

Med våra verktyg blir det lättare att lyckas med ditt arbete inom elbranschen. När dina tekniker befinner sig ute på jobb kan de till exempel enkelt fylla i egenkontroll och riskbedömning.

Lättare att lyckas i elbranschen

Vårt arbetsordersystem erbjuder en rad olika sätt att underlätta vardagen för dig som jobbar och/eller driver företag i elbranschen. Du kan exempelvis enkelt fylla i egenkontroll och riskbedömning.

När det gäller protokoll kan du redigera dem själv, men också skapa egna protokoll och checklistor. De kan ställas in så att egenkontrollen behöver göras innan jobbet går att avsluta.
Du eller din kund kan signera checklistor.
Mer information om checklistor finner du här.

Om du hämtar ut material från en grossist förs det över till arbetsordern via EDI – och det som inte går åt skickas smidigt till lagret så att det kan användas vid nästa jobb. Du behöver bara rapportera tid manuellt.

Elektroniska följesedlar med EDI

Enkelt att sätta regler på enskilda checklistor/protokoll, till exempel tvingande att fylla i eller att signering skall göras

Protokoll så som ”Mindre arbeten” och ”Kontroll efter utförande” medföljer

Läs kundcase
Boka en kostnadsfri demo