Portalen till ett bra samarbete

Samarbeta bättre med dina kunder genom en kundportal där du själv styr behörigheterna. Där du delar checklistor, rapporter, protokoll och beställningar med dina kunder.

Boka kostnadsfri demo

Kundportal

Verktyget SDF KundOnline, ger dig en digital plattform för att samarbeta med dina kunder, bidra till att arbetet löper smidigare och öka förtroendet i relationen. Här kan du dela checklistor, projekt, beställningar och mycket annat.

Behörighet utifrån roll. Du styr vem som får tillgång till vad, exempelvis när det gäller felanmälningar, återrapporteringar och tillgång till protokoll.

Låt kunden skapa sin felanmälning direkt. I portalen kan kunden även se anläggningar och skapa ordrar.

Anläggningsregister. Se till att du och kunden delar samma information och använder samma beteckningar. Det underlättar vid faktureringen.

Kunderna kan själva skapa felanmälningar och beställningar direkt via webben, där de kan se hur arbetet fortlöper.

Boka en kostnadsfri demo