Kyla

Vårt samarbete med branschen löper ända tillbaka till 1989. Det år som SDF startade. Samma år inledde vi nämligen samarbetet med branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Kyla

Vårt samarbete med branschen löper ända tillbaka till 1989. Det år som SDF startade. Samma år inledde vi nämligen samarbetet med branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Närheten till kylbranschen

Det långvariga samarbetet med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är det tydligaste exemplet på vårt engagemang i kylbranschen. Men kompetensen och närheten till verksamheten ryms även hos enskilda medarbetare på SDF, i form av personlig erfarenhet från kylbranschen i rollerna som kyltekniker och servicechef. Med verktygen från SDF kan du sköta all den nödvändiga dokumentationen, från anmälan till årsrapport. Vi har även utvecklat färdiga mallar för drift- och underhållsinstruktioner. Men också kvalitetsmanualer som du kan fylla i med hjälptexter för alla typer av anläggningar.

Från anmälan till årsrapport

Färdiga blanketter

Lätt att bygga egna checklistor

Läs kundcase
Boka en kostnadsfri demo