Arbetsordersystem

SDF utvecklar branschanpassat arbetsordersystem för service- och installationsbranschen. Gör dina arbetsordrar, kontrollrapporter, egenkontroller, OVK-protokoll ute på fältet, direkt i mobilen, plattan eller på datorn. På kontoret skapar du offerter, följer upp utfört arbete och mycket mer. Rapporter, så som tidssedlar, löneunderlag och beläggningsgrad hämtas enkelt från SDF Servicesystem. Detta ger dig ett bra orderflöde – från offert till avslutat jobb.

Personalliggare

Från 1 januari 2016 är det lag på att föra en elektronisk personalliggare. Med SDF Servicesystem kan du lägga in projekt med Skatteverkets id-nummer för att kunna rapportera in- och utcheckning på en byggarbetsplats. Rapporteringen sker från SDF ServiceOnline.

Våra program

SDF Servicesystem – Branschanpassat arbetsordersystem
SDF ServiceOnline – Åtkomst till arbetsorder, kontrollrapporter och protokoll ute på fältet
SDF KundOnline – Länken mellan kunderna och SDF ServiceSystem
SDF DU-Instruktioner – Mallar och stöd för Drift- och skötselinstruktioner
SDF MAKCI – Verktyg för arbetet med Kvalitetssystem
SDF Riskbedömning – Hjälpmedel vid riskbedömningar
SDF Entreprenadsystem – Stöd för ditt projekt, från offert och kalkyl till uppföljning
SDF Tryckavsäkring – Säkerställer att installationen är hållbar